Wat is spyware?

Spyware is software die, zonder uw toestemming, in uw computer zoekt naar specifieke gegevens en deze toegankelijk maakt voor derden. De software installeert zich vaak ongemerkt op uw computer en zoekt naar persoonlijke gegevens.

Spyware is een bedreiging voor uw privacy. Omdat u niet weet dat de software actief is, welke informatie vrijkomt en wat er met die informatie gebeurt. Daarnaast ondermijnt spyware de beveiliging van uw data en systemen.

Bij een antivirus- en antispyware installatie komen we bij u thuis en installeren we de nieuwste programma's op uw computer of notebook.  Wij zorgen er tevens voor dat uw computer automatisch up to date wordt gehouden. Deze programma's hebben geen abonnementskosten en zijn bij de installatieprijs (uurprijs) inbegrepen.